AMONITY- sú podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov.
- je to vyhynutá skupina hlavonožcov, ktoré žili vo veľkom počte druhov v moriach od spodného devónu do vrchnej kriedy.
- ich názov vznikol podľa boha slnka Amóna, keďže ich schránka pripomínala kotúč.

Amonit