NÁVOD A POKYNY PRE STAROSTLIVOSŤ

NÁVOD A POKYNY PRE RIADNU STAROSTLIVOSŤ O ŠPERKY ZO STRIEBRA A MINERÁLOV:

Aby bola životnosť a krása vášho šperku čo najdlhšia, je potrebné pri jeho používaní dodržiavať niektoré zásady:


  1. Šperk je predmet, ktorý slúži na ozdobu, preto ho nenoste pri výkone ťažkých prác, v prašnom a chemicky agresívnom prostredí.
  2. Chráňte šperk pred stykom s vodou, saponátmi, lakom na vlasy, parfémom a inými chemickými prostriedkami. Šperky nevystavujte nadmernému slnečnému žiareniu a teplu.
  3. Šperk si nezabudnite dať dole pred spaním, sprchovaním, saunovaním, športovaním aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu, pripadne k vášmu poraneniu.
  4. Vo výnimočných prípadoch môže v dôsledku nosenia šperku dôjsť k podráždeniu pokožky. Vtedy ide o vašu individuálnu alergickú reakciu, čo sa nemôže považovať za výrobnú vadu. Šperky a minerály sú zvlášť citlivé na prítomnosť síry ( z organických látok je to napr. ľudský pot ), čo môže spôsobiť zmenu farby šperku resp. kameňa.
  5. Šperky s kameňmi a perlami nevkladajte do horúcej vody. U kameňov a perál je potrebná zvlášť vysoká opatrnosť ! Nikdy na ich čistenie nepoužívajte zubné kefky alebo iné abrazívne materiály. Rovnako sa vyhnite čisteniu ultrazvukom, pretože vibrácie môžu perly poškodiť a perla môže dokonca prasknúť. Tak isto sú citlivé na teplo, pri zahriatí strácajú farbu a lesk.
  6. Náhrdelníky alebo náramky z perál navlečené na hodvábnej niti skladujte položené, aby sa šnúrka nenatiahla pôsobením hmotnosti perál.
  7. V domácich podmienkach sa dá šperk čistiť prípravkami bežne dostupnými v klenotníctvach a drogériach. Pred ich použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.
  8. Starostlivosť o striebro : Oxidácia ( sčernanie ) striebra je prirodzený fyzikálny jav, ktorý prebieha na každom striebornom povrchu v závislosti od typu prostredia. Oxidáciu ovplyvňuje hlavne teplota, vlhkosť a svetlo. U niektorých osôb s agresívnym potom, alebo u chorých osôb, ktorí užívajú lieky môže dôjsť k narušeniu a zmene vzhľadu povrchu striebra, čo sa nepovažuje za dôvod na reklamáciu.
  9. K čisteniu rhódiovaných výrobkov a výrobkov s galvanicky nanášaným lakom, nepoužívajte abrazívne prostriedky, odporúčame  mäkkú handričku namočenú vo vlažnej ( nie horúcej ) vode s prídavkom saponátu, opláchnuť a vysušiť.