Glyptika z vltavínu

Glyptika je umelecké rytie do drahých kameňov, patrí k veľmi starým výtvarným prejavom človeka. ˇ
Ľudia využívali tvrdosť kameňa k opracovaniu, kresbám, písmu,a zachyteniu záznamov a svojich predstáv.

Glyptiky

moldavit-glyptika-vltavin-8-56g-1-01moldavit-glyptika-vltavin-8-56g-1
310,00 €