Prstene s vltavínom

Prstene patria do skupiny šperkov nie len na príležitosť, ale aj pre radosť.
Prsteň je kruh bez konca a začiatku, večný, nekonečný, obnovujúci sa a dokonalý.
Nosenie prsteňa bolo symbolom autority, bohatstva či vysokej pozície.
Do prsteňov sa osádzajú kamene, ktoré majú svoj špecifický význam. Vyjadrujú emóciu, stav, ale aj osobnosť.
Pstene s vltavínom patria v poslednej dobe k mimoriadne obľúbeným šperkom.
Kombináciou vltavín a český granát sa tieto šperky stavaju výsostne charakteristickými šperkami v Českej republike,
ako jediného naleziska na svete týchto minerálov.

Prstene

vltavin-moldavit-prsten-v-54-3-17g-01vltavin-moldavit-prsten-v-54-3-17g
105,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-55-3-20g-1-01vltavin-moldavit-prsten-v-55-3-20g-1
70,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-59-3-33g-01vltavin-moldavit-prsten-v-59-3-33g
70,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-54-2-53g-01vltavin-moldavit-prsten-v-54-2-53g
92,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-54-2-19g-01vltavin-moldavit-prsten-v-54-2-19g
46,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-57-2-24g-01vltavin-moldavit-prsten-v-57-2-24g
46,00 €
vltavin-moldavit-cesky-granat-prsten-v-51-2-14g-01vltavin-moldavit-cesky-granat-prsten-v-51-2-14g
46,00 €
vltavin-moldavit-cesky-granat-prsten-v-52-1-77g-01vltavin-moldavit-cesky-granat-prsten-v-52-1-77g
45,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-51-3-73g-01vltavin-moldavit-prsten-v-51-3-73g
103,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-58-2-37g-01vltavin-moldavit-prsten-v-58-2-37g
59,00 €
vltavin-moldavit-cesky-granat-prsten-v-57-2-46g-01vltavin-moldavit-cesky-granat-prsten-v-57-2-46g
92,00 €
vltavin-moldavit-cesky-granat-prsten-v-58-2-50g9vltavin-moldavit-cesky-granat-prsten-v-58-2-50g
92,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-55-1-71g-01vltavin-moldavit-prsten-v-55-1-71g
64,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-59-2-07g-02vltavin-moldavit-prsten-v-59-2-07g
60,00 €
vltavin-moldavit-cesky-granat-prsten-v-59-4-10g-02vltavin-moldavit-cesky-granat-prsten-v-59-4-10g
105,00 €
vltavin-moldavit-cesky-granat-prsten-v-55-3-78g-02vltavin-moldavit-cesky-granat-prsten-v-55-3-78g
110,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-56-3-95g-02vltavin-moldavit-prsten-v-56-3-95g
110,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-56-2-28g-02vltavin-moldavit-prsten-v-56-2-28g
52,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-58-2-66g-02vltavin-moldavit-prsten-v-58-2-66g
129,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-49-3-83g-02vltavin-moldavit-prsten-v-49-3-83g
140,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-54-4-67g-02vltavin-moldavit-prsten-v-54-4-67g
145,00 €
vltavin-moldavit-prsten-v-53-3-95g-02vltavin-moldavit-prsten-v-53-3-95g
150,00 €