BAZALT:

– Bazalt alebo čadič je tmavosivá, niekedy čierna hornina sopečného pôvodu
– väčšinou má zrnitú stavbu, niekedy s porfyrickými výrastlicami jednotlivých minerálov, vyskytuje sa však aj vo forme škvary bez viditeľných kryštálov
– Bazalty majú malý obsah oxidu kremičitého (SiO2) – do 52% hm. Zvyšok je tvorený prevažne oxidom horečnatým (MgO), oxidmi železa (FeO a Fe2O3) a oxidom hlinitým (Al2O3). Oproti svetlejším horninám majú menší obsah CaO, Na2O, K2O.

Mystické vlastnosti:
– Bazalt podporuje odpútanie sa od starého v obdobiach premien
– umožňuje nám vzdať sa zabehaného a znova definovať svoju osobnosť a svoje hodnoty a ciele
– navodzuje emocionálnu vyrovnanosť, kľud, stabilitu a trpezlivosť
– dáva nám pocit vnútorného pokoja a spokojnosti
– uvoľňuje našu kreativitu
– tlmí hnev, odráža negativitu a pôsobí ako ochrana proti psychickému útoku
– spája sa so solárnym plexom

Liečivé vlastnosti:
– používa sa ohriaty pri masážach, pôsobí na svalstvo, prehrieva a prekrvuje, uvoľňuje energetické bloky, bolesti svalstva, psychické a fyzické napätie
– stimuluje metabolizmus, krvný obeh, harmonizuje telo i dušu
– detoxikuje, očisťuje tkanivá od škodlivých a odpadových látok